Zasady i wytyczne integrowanej ochrony roślin, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r., kładą bardzo duży nacisk na wykorzystanie wszystkich możliwych i dostępnych metod, mających na celu ograniczenie do nieszkodliwego poziomu rozwoju populacji organizmów szkodliwych. W myśl zasad integrowanej ochrony, organizmy szkodliwe muszą być monitorowane przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi.

Systematyczne monitorowanie agrofagów jest bardzo ważnym elementem integrowanej ochrony. Jest to podstawowe działanie mające na celu rozpoznanie zagrożeń roślin uprawnych ze strony organizmów szkodliwych. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego często, niepotrzebnego zużycia środków chemicznych.

Na poniższej mapie można zapoznać się z wynikami systematycznych obserwacji polowych, które są prowadzone w kilkuset punktach na terenie Polski, na sześciu uprawach (pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, bobowate) i ich najważniejszych chorób i szkodników.