Przedwiośnie - szkody powodowane przez zwierzęta - ptaki na oziminach

Przedwiośnie - szkody powodowane przez zwierzęta - ptaki na oziminach

2024-02-21

 Zgryzanie rzepaków i zbóż ozimych, to coroczne szkody powodowane przez zwierzęta, które w poszukiwaniu atrakcyjnego źródła pokarmu odwiedzają nasze pola. Preferencje środowiskowe poszczególnych zwierząt różnią się. Istnieją już populacje niektórych gatunków (np. sarny), które preferują pola uprawne jako miejsce swojego stałego bytowania.

   W zależności od zagęszczenia populacji w danym terenie szkody powodowane przez zwierzęta mogą być wyższe, zależne od jego ukształtowania oraz zasobności, łatwością dostępu i atrakcyjnością pobieranego pokarmu. Zgryzione rzepaki i zboża mają pewne zdolności do regeneracji, więc na wiosnę obraz lokalnie występujących uszkodzeń zapewne się zmieni.

   Na polach w tym okresie w Wielkopolsce można spotkać lokalnie stada gęsi zbożowej i gęgawy, który teraz migrują w sporych kluczach. Poważnym zagrożeniem są także łabędzie nieme, które żerują gromadnie na polach rzepaku, co można zauważyć w wielu miejscach Polski. Charakterystyczne białe sylwetki odbijają się od zielonego rzepaku. Ptaki wyjadają dość znaczne ilości młodych roślin, a także powodują niszczenie roślin poprzez wydeptywanie i wygniatanie. Dodatkowo szkody wyrządzić mogą też agresywne, wysokoazotowe odchody pozostawiane w miejscu żerowania. Łabędzie płoszą się tylko na chwile, zataczają koła (nie jak w przypadku gęsi) i powracają na pole uprawne, aby dalej żerować.

   Deszczowa pogoda przyczyniła się do lokalnych podtopień i zalania większych partii terenu. Warunki glebowe jak na razie są trudne, co uniemożliwia w niektórych przypadkach wjazd na pola uprawne. W wierzchniej warstwie występuje dużo wody i rośliny często nie wyglądają na zdrowe i w pełnej kondycji. Korzystny byłby okres lekkiego przesuszenia, który musi być na tyle łagodny, aby nie spowodował wiosennej suszy i niedoboru wody w glebie. Podtopione rzepaki narażone są na infekcje chorobami grzybowymi, gdzie na liściach można spotkać już pierwsze objawy mączniaka. W zbożach lokalnie występować może mączniak oraz niewielkie porażenia septoriozą paskowaną liści. Pamiętajmy o wczesnowiosennych lustracjach naszych plantacji.

   Podtopienia w pobliży cieków wodnych i innych terenów zalewowych mogą być powodowane także przez bobry. Szkody powodowane przez bobry to nadgryzanie i ścinanie pędów drzew mocnymi siekaczami. Ślady żerowania to ścięte jak nożem młode pędy drzew i krzewów o miękkim drewnie. Starsze i większe pnie lub gałęzie drzew i krzewów, objedzone są z kory, gdzie na drewnie pozostają ślady przypominające rzeźbienie półokrągłym dłutem. Szkody wyrządzane przez bobry to nie tylko pobieranie pokarmu z pobliskich plantacji. Bobry często kopią kanały długości od kilku do kilkunastu metrów i głębokości do pół metra, służące jako drogi przemieszczania się i ochrony przed drapieżnikami. Poprzez te kanały regulują poziom wody gruntowej, gdzie uprawy rolnicze mogą być okresowo zalewane lub osuszane.

   Powoli zaczyna się okres, kiedy temperatura powietrza wpływa na większą aktywność owadów. Na rzepaku odławiane są już pierwsze osobniki chowacza granatka.