Wielkopolska

Wielkopolska

2024-02-26

Mokry luty spowodował, że w wielu miejscach gleba jest mocno rozmiękczona, co utrudnia wjazd na pola. Lokalnie, zwłaszcza w obniżeniach ternu, występują podtopienia i zastoiska wody prowadzące do zagniwania roślin.

W kilku miejscach (okolice Lwówka i Otusza, Winna Góra) na rzepaku ozimym metodą czerpakowania odłowiono pojedyncze chrząszcze chowacza czterozębnego (Ceutorhynchus pallidactylus). Wysokie temperatury powodują, że agrofagi wcześniej opuszczają swoje zimowiska i wskazany jest ich wzmożony monitoring. W wypadku przekroczenia progów szkodliwości, może być konieczne wczesne wykonanie zabiegów ochronnych, o ile warunki glebowe i pogodowe na to pozwolą.

Łagodna zima sprzyjała gryzoniom – w wielu miejscach na polach można zauważyć ich liczne nory. Jeśli są zamieszkałe („aktywne”) można się spodziewać znacznych strat w okresie wiosennym.