Winna Góra

Winna Góra

2024-03-01

Ciepły koniec lutego był powodem, że z jaj zimujących zaczynają lęgnąć się mszyce – Winna Góra (woj. wielkopolskie). Mszyca burakowa (Aphis fabae) na trzmielinie, mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi) na czeremsze oraz prawdopodobnie mszyca porzeczkowa (Aphis schneideri) lub mszyca porzeczkowo - czyściecowa (Cryptomyzus ribis) na porzeczce czarnej. Aktywne były też szkodniki rzepaku – chowacze czterozębne (Ceutorhynchus pallidactylus syn. C. quadridens), których chrząszcze odłowiły się w żółte naczynia, w czerpak oraz obserwowano pojedyncze osobniki na roślinach. Obserwowano też pojedyncze osobniki chrząszczy pchełki rzepakowej (Psylliodes chrysocephala) oraz liczne larwy aktywnie żerujące w ogonkach liściowych starszych liści rzepaku (widoczne były świeże odchody wypychane z żerowisk).