Parch jabłoni

Parch jabłoni

2024-03-15

Parch jabłoni Venturia inaequalis

Na podstawie obserwacji prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, w dniach 5 i 11 marca 2024 r., w powietrzu kwatery jabłoni niechronionych przed parchem jabłoni, w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, stwierdzono pierwsze w tym roku wysiewy askospor Venturia inaequalis.