Parch jabłoni

Parch jabłoni

2024-03-22

Parch jabłoni Venturia inaequalis

W wyniku analizy danych meteorologicznych rejestrowanych w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, należącym do Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, w dniach 12 marca (godz. 13) i 17 marca (godz. 04) stwierdzono wystąpienie warunków ryzyka infekcji jabłoni na poziomie niskim.