Wielkopolska, Winna Góra

Wielkopolska, Winna Góra

2024-04-04

W uprawach rzepaku ozimego odnotowano bardzo liczne występowanie słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus), znacznie przekraczające próg ekonomicznej szkodliwości (3-5 chrząszczy na roślinie w fazie luźnego kwiatostanu). Widoczne są również pierwsze uszkodzenia pąków kwiatowych. W celu zapobieżenia dalszym stratom, konieczne jest pilne wykonanie zabiegu chemicznego z użyciem środków zarejestrowanych do zwalczania słodyszków. Podczas wykonywania oprysku należy zwrócić uwagę na ochronę zapylaczy, zwłaszcza na plantacjach, gdzie jest dużo już otwartych kwiatów.