Wielkopolska, Winna Góra

Wielkopolska, Winna Góra

2024-04-12

W uprawach rzepaku ozimego odnotowano bardzo liczne występowanie chrząszczy chowacza podobnika (C. obstrictus), znacznie przekraczające próg ekonomicznej szkodliwości (podczas kwitnienia (od BBCH 60) w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcz na 1 roślinie, a w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcz na 2 rośliny). Chemiczne zwalczanie chowacza podobnika należy wykonać po wykształceniu się pierwszych łuszczyn, zwracając szczególną uwagę na ochronę zapylaczy. Zabieg należy wykonać po zakończeniu lotu pszczół, przestrzegając prewencji.

Za pomocą metody czerpakowania odłowiono pierwsze muchówki pryszczarka kapustnika (Dasyneura brassicae). Bezpośrednie szkody wyrządzane przez chowacza podobnika są na ogół niewielkie, natomiast szkody pośrednie spowodowane przez pryszczarka kapustnika mogą być bardzo duże. Pryszczarek kapustnik często składa jaja do łuszczyn rzepaku przez otwory wygryzione przez chrząszcze chowacza podobnika.