Wielkopolska, Winna Góra

Wielkopolska, Winna Góra

2024-04-12
Na liściach roślin grochu zaobserwowany charakterystyczny dla oprzędzików żer zatokowy. Zabieg insektycydowy wobec tego agrofaga należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj. gdy 10% roślin posiada uszkodzone liście lub stwierdzono występowanie 2 chrząszczy na m2.