Parch jabłoni

Parch jabłoni

2024-04-20

W wyniku analizy danych meteorologicznych rejestrowanych w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa –PIB w Dąbrowicach stwierdzono ryzyko infekcji jabłoni w dniu 20 kwietnia o godzinie 12.