Choroby kory i drewna

Choroby kory i drewna

2024-04-24

Wczesna wiosna i przyspieszona wegetacja spowodowały gwałtowny rozwój chorób kory i drewna. Na dzień dzisiejszy, tj. 24.04.2024 w Centralnej Polsce w koronach drzew obserwuje się rozwój licznych nekroz powodowanych przez raka drzew owocowych (Neonectria ditissima). Niemal 100% porażenie występuje w miejscach, gdzie po niestarannym zbiorze jabłek w ubiegłym sezonie, pozostawiono na drzewach ogonki owoców (Fot. 1). Obecnie rozwój choroby zbiega się z okresem kwitnienia jabłoni. W związku z tym istnieje ryzyko infekcji kwiatów, którego następstwem w dalszej części sezonu będą zgnilizny występujące na owocach.

Rozwój liści pozwala także zaobserwować pierwsze objawy srebrzystości liści (Fot. 2). Dzięki temu możliwe jest oznaczenie drzew z objawami choroby w celu późniejszego usunięcia. Srebrzystość liści jest tylko objawem wtórnym choroby. Sprawca choroby - Chondrostereum purpureum jest groźnym patogenem drewna, który przenosi się na kolejne drzewa najczęściej w czasie wykonywania cięcia drzew. Pozostawione w sadzie drzewa stanowią źródło infekcji.


W przypadku obu chorób nie ma obecnie zarejestrowanych środków do ich zwalczania.