Parch jabłoni

Parch jabłoni

2024-05-06

W wyniku analizy danych meteorologicznych rejestrowanych w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Dąbrowicach stwierdzono silne ryzyko infekcji jabłoni w dniu 6 maja o godzinie 7.