Wielkopolska, Poznań

Wielkopolska, Poznań

2024-05-15

Na żółte tablice lepowe powieszone na drzewie czereśni na terenie IOR-PIB w Poznaniu odłowiono pierwsze osobniki nasionnicy trześniówki - Rhagoletis cerasi (13.05 – 1 osobnik, 14.05 – 2, 15.05. – 7). Świadczy to najpewniej o początku masowego wylotu tego agrofaga (który w tym roku wypada wyraźnie wcześniej) i jest przesłanką do wykonania pierwszych zabiegów ochronnych. Należy pamiętać, że w poszczególnych regionach kraju wylot muchówek może mieć inny przebieg, który należy monitorować lokalnie.