Owocówka jabłkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

2024-05-21

Monitoring obecności i dynamiki lotu motyli owocówki jabłkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek typu Delta z feromonem, które zawieszono w sadach 12 kwietnia. Monitoringiem objęto trzy sady zlokalizowane w województwie łódzkim, w miejscowościach: Skierniewice (gm. Skierniewice), Dąbrowice (gm. Skierniewice) i Celinów (gm. Sadkowice).

W sadach jabłoniowych w Skierniewicach i Dąbrowicach pierwsze motyle tego gatunku szkodnika stwierdzono w pułapkach 6 maja, zaś w sadzie w Celinowie 3 maja. W dwóch pierwszych lokalizacjach od 6 maja trwają regularne odłowy motyli. W sadzie w Celinowie odłowy motyli nadal utrzymują się na bardzo niskim poziomie.

Na podstawie systematycznych odczytów z pułapek ustalono, że próg zagrożenia określany jako obecność w pułapce w ciągu 3-4 kolejnych dni większej liczby motyli (średnio 5 i więcej motyli w ciągu jednej doby) został przekroczony w sadzie w Skierniewicach i Dąbrowicach. W związku z tym w tych dwóch lokalizacjach zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego w okresie między 22 a 29 maja 2024 roku. Przy wysokiej populacji szkodnika zabieg zwalczający należy powtórzyć po 10-14 dniach.