Parch jabłoni

Parch jabłoni

2024-05-21

Na podstawie obserwacji prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, w powietrzu kwatery jabłoni niechronionych przed parchem jabłoni, 19.05.2024 stwierdzono niską koncentrację askospor Venturia inaequalis (poniżej 2 zarodników w m3 powietrza). Ponadto analiza danych meteorologicznych rejestrowanych w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Dąbrowicach wykazała wystąpienie warunków silnego ryzyka infekcji jabłoni w dniu 20 maja o godzinie 2.