Owocówka śliwkóweczka

Owocówka śliwkóweczka

2024-05-20

Monitoring obecności i dynamiki lotu motyli owocówki śliwkóweczki jest prowadzony za pomocą pułapek typu Delta z feromonem, które zawieszono w sadach 12 kwietnia. Monitoringiem objęto trzy sady zlokalizowane w województwie łódzkim, w miejscowościach: Skierniewice (gm. Skierniewice), Dąbrowice (gm. Skierniewice) i Celinów (gm. Sadkowice).

W sadzie śliwowym w Skierniewicach pierwsze motyle tego gatunku szkodnika stwierdzono w pułapkach 15 kwietnia, a w Dąbrowicach 27 kwietnia, zaś w sadzie w Celinowie 29 kwietnia. Regularne odłowy motyli w powyższych sadach trwają od 6 maja.

Na podstawie systematycznych – dwa razy w tygodniu odczytów z pułapek ustalono, że aktualnie próg zagrożenia wynoszący kilkanaście i więcej motyli odłowionych w pułapkę w ciągu kilku kolejnych dni został przekroczony. W związku z tym zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego w okresie między 20 a 27 maja 2024 roku. Przy wysokiej populacji szkodnika zabieg zwalczający należy powtórzyć po 10-14 dniach.